Disclaimer

Eigenaar van Pizza Verona is de familie Sinnema, hierna omschreven als Pizza Verona

De op deze website getoonde informatie wordt door Pizza Verona met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Pizza Verona verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Pizza Verona worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Pizza Verona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Pizza Verona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Pizza Verona opgenomen informatie en tarieven. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

Hoewel Pizza Verona alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pizza Verona niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Colofon

Dit is de officiële website van Pizza Verona. Deze site verschijnt onder redactie en verantwoordelijkheid van familie Veenstra. De inhoud van deze website, zoals tekst- en beeldmateriaal, is copyright van Pizza Verona, dan wel copyright van de respectievelijke eigenaar.

Concept, vormgeving en ontwikkeling van deze website

 © 7 maart 2011